Maidin na Gaeilge le RJS! Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh!

This St. Patrick’s weekend was launched in style by every child in RJS at our annual Maidin na Gaeilge.

The whole school gathered together in the gym to perform and share a wonderful mixture of modern and traditional songs, dances, poetry and plays ‘as Gaeilge.’  Everyone had gone to great trouble to look very patriotic, bedecked in green, with a splash of white and orange and accessories galore!!

IMG_3710-COLLAGE

Each class performed the follow pieces:

Naionáin Shóisearacha – amhrán “Teidí Beag Álainn”

Naionáin Shinsireacha – amhrán “Oisín agus Bó”

Rang a hAon – Dán “Bogha Báistí” agus Rince “Preab a haon dó”

Rang a Dó – Dán “An Zú” agus Amhrán “Dul go dtí an zú”

Rang a Trí – Amhrán – “Dilín ó Damhsa” & Rince “An Haka Gaelach”

Rang a Ceathair – Dráma – Sícín Licín, Dán “An Spéir” & Amhrán  “Tóg Amach Mé”

Rang a Cúig – Amhrán “Bean Pháidin” agus Rince “An t-Adh Nocht”

Rang a Sé – Dráma “Seó Faisin” agus Rince “An Cóisir Rac”

IMG_3708-COLLAGE